Joutsenon koulu

Vitjamäentie 3 54100 Joutseno

Pelisäännöt

Joutsenon koulu kehittää toimintaansa pro-koulu toimintamallin mukaan.

Toimintamalli on usean vuoden mittainen tiimiperustainen kehitysprosessi, jossa koulun toimintakulttuuria, opettajien kasvatusosaamista ja oppilaiden käyttäytymisen ohjaamista kehitetään tutkimustietoon nojaten. ProKoulu ei ole projekti vaan luonteva tapa toteuttaa perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa, yhteisöllistä oppilashuoltoa ja käyttäytymiseen kohdennettua kolmiportaista tukea.

Käyttäytymisen ohjaus liikennevaloilla

 • Kaikilla koulun aikuisten avainnipuissa on vihreä, keltainen ja punainen lätkä. Vihreä merkitsee, että hyvin menee. Keltainen on varoitus ja punaisesta seuraa aina jotakin: kasvatuskeskustelu tai vastaava. Ei-toivottuun käytökseen puututaan heti.
 •  Liikennevaloilla ohjataan kaikkea käyttäytymistä.
 

Käyttäytymisen treenit ovat osa arkea. Järjestyssopimuksen velvoitteita harjoitellaan.

 • Koulussamme harjoitellaan yhtä tärkeäksi koettua käyttäytymisen tavoitetta kerrallaan. 
 • Emme oleta oppilaiden osaavan hyvää käytöstä automaattisesti aina, vaan harjoitellaan erilaisia tilanteita. Esimerkiksi:
  • Poikkeavat tilanteet käydään läpi huolella. Keskustellaan millaista käytöstä odotamme missäkin tilanteessa.
 • Kun joku koulun aikuisista näkee oppilaan toimivan tavoitteiden mukaan, oppilas saa Wilmaan Pro-hymyn. Oppilaat saavat ilmiantaa myös toistensa hyviä tekoja.
  • 1.-6.luokissa pro-hymyt käydään läpi kaikkien kuullen päivän päätteeksi ja ne väritetään paperiin, jossa on madon kuva.
  • 7.-9.luokan luokanvalvoja ylläpitää oman luokan Pro-matoa ja käy sitä läpi luokanvalvojan vartissa kerran viikossa.
  • Kun luokan mato on väritetty täyteen, tehdään yhdessä jotain kivaa.
  • Kun luokka saa madon täyteen, se saa käydään lisäämässä koko yksikön (Parjala, Ravattila, esi-2.lk ja 3.-9.lk.) tavoitteeseen merkki. Koko koulu tekee yhdessä jotain kivaa, kun kaikki luokat ovat saaneet merkin.

Käyttäytymisen odotuksia:

Harjoittelemme elo, syys- ja tarvittaessa lokakuun ennen kaikkea oikeanlaista oppitunnin aloittamista: 1.Selkeä oppitunnin aloitus kaikilla!

1.Selkeä oppitunnin aloitus kaikilla!1.-9.lk. 1.-9.lk. Olen jättänyt ulkovaatteet, päähineen ja ulkokengät naulakkooni. Siirryn omalle paikalleni odottamaan opettajan ohjeita.
2.Xylitoli-tuotteet (purkat, pastillit)1.-9.lk. Sallittu, opettajan ohjeistamana. Opettaja voi rajoittaa käyttöä, jos oppilas ei sopeudu ohjeisiin.
3.Epäterveelliset herkut koulussa: Esim. virvoitusjuomat, energiajuomat, karkit, sipsit

7.-9.lk. Oppitunneilla: Vain opettajan antamalla erityisluvalla.
1.-6.lk.Vain opettajan antamalla erityisluvalla.

Energiajuomat kielletty kokonaan.

4.Vaatetus oppitunneilla ja ruokalailutilanteissa1.-9.lk. vaatetus: sisävaatteet + sisäkengät
5.Ruokailutilanne1.-9.lk. Vahva suositus: Kaikki ottavat ruokaa edes vähän.
6.Kännykän käyttö oppitunneilla.1.-9.lk. Vain opettajan antamalla erityisluvalla.
7.Kännykän käyttö välitunneilla.1.-6.lk. Vain opettajan antamalla erityisluvalla.7.-9.lk. Voi käyttää.
8.Välituntien viettäminen1.-6.lk. välitunnit koulun alueella ulkona (jos ei aikuisen erityistä lupaa olla sisällä)7.-9.lk. välitunnit koulun alueella, suositellaan ulkoilua. 
9.Siirtymät koulupäivän aikana liikuntahallille1.-9.lk. Siirtymät jalkaisin tai polkupyörällä kevyenliikenteenväyliä pitkin. Tienylitykset suojateitä käyttäen.

Ojentamis- ja kurinpitotoimissa noudatetaan Lappeenrannan kaupungin ohjeita: http://www.datamylly.fi/lprlehti/tyorauha2014/

Lähteet:

KÄYTTÄYTYMISEN TUKI JOUTSENON KOULUSSAKoulussamme on käytössä CICO-malli (Check in – Check out) käyttäytymisen tukemiseen, kun prokoulu :n tuki ei enää riitä. CICO -työskentelyllä pyritään ennaltaehkäisemään ongelmakäyttäytymisen muuttumista vakavaksi tai pysyväksi.Työskentelyn eteneminen:

 1. Opettaja tuo CICO-tiimille huolen oppilaan ongelmallisesta tai häiritsevästä käyttäytymisestä, jota voi olla esim.

 • vaikeus noudattaa koulun sääntöjä

 • arjessa toistuvasti tai päivittäin esiintyvä ei-toivottu toiminta

 • päivittäin korjaavaa palautetta vaativa käyttäytyminen tai arjen toimintojen suorittaminen

 • haasteet motivaation kanssa

 1. Tilanne kartoitetaan ja arvioidaan yhdessä. Mikäli tuesta arvioidaan olevan apua, asetetaan 1-2 selkeää toiminnanohjauksellista tavoitetta.

 2. Huoltajalta kysytään lupa CICO-tuen aloittamiseen.

 3. Toteutetaan alkuseuranta (3-5 pv), jotta tavoitteet ovat toimivat sekä onnistumisprosentti suhteellinen.

 4. Aloitetaan CICO-tuki, jossa ohjaaja tapaa oppilaan aamulla (Check in) ja päivän päätteeksi (Check out). Tapaamiset ovat lyhyitä kohtaamisia. Aamuisin oppilasta kannustetaan tavoitteeseen ja hänelle annetaan päivän pistekortti, iltapäivällä kirjataan päivän pisteet muistiin ja seurataan tavoitteeseen pääsyä.

 5. Oppitunnin pitäjä antaa oppilaalle pisteet pistekorttiin tunneittain (ympyröi asteikolta 0-1-2)CICO-tuki on oppilaskohtainen. Oppilaalle on asetettu onnistumisprosentti ja jos oppilas pääsee tavoitteeseen, hänet palkitaan 1-2 viikon välein. Palkitsemisesta vastaa yleensä ohjaaja.


CICO-tiimi seuraa tuen toteutumista ja arvioi tilannetta n. 2 viikon välein. Tuen kesto on n. 6-10 viikkoa käyttäytymisen edistymisestä riippuen. Jos 10 viikon aikana ei päästä tavoitteeseen ja tuki ei ole riittävää, voidaan siirtyä CiCo Plus -vaiheeseen, jossa on mukana moniammatillinen yhteistyö.


CICO-toiminta kirjataan kaikilla tuen tasoilla oppilaan kolmiportaisen tuen muistioon.


Opettajan tärkein tehtävä työskentelyn aikana on kannustaa oppilasta ja antaa positiivista palautetta.


Vuonna 2020-2021 Joutsenon koulu osallistuu SWPBS Erasmus tutkimusprosessiin, joten CICO-oppilaat ovat huoltajan suostumuksella mukana tutkimuksessa.CICO-tiimin jäsenet:


Imatra: Joutseno:

Tarja Pekonen Katja Kamunen

Aino Heikkilä Katja Kärkkäinen

Iiro Laitimo Mari Aapro

Sanna Hietamies Fanni Lasarov

Mia Pesonen

Minna Kaipia

Satu Knuutinen

Marja-Leena Bingöl

Leena Koivupuro

Sanni Keijonen

Marianne Takala

Anne Siitonen, kuraattori

Mirka Soikkeli, terveydenhoitaja

Anna Järvilehto, psykologi