Joutsenon koulu

1.-2.lk. Penttiläntie 4, 54100 Joutseno
3.-9.lk. Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra

Taitotalo, koulukatu 5, 55120 Imatra

Valinnaiset aineet

Koulussamme oppilas muodostaa oman yksilöllisen painotuslinjansa.  Oppilaalla on mahdollisuus panostaa esimerkiksi urheiluun tai  teknologiakasvatukseen, valitsemalla vaikka kaikki valinnaisaineet, tukemaan omaa yksilöllistä painotustaan.

Valinnaisaineita on kahta eri tyyppiä:

  1. Taito-ja taideaineiden valinnaiset tunnit (6 vvt vuosiluokilla 1-6 ja 5 vvt vuosiluokilla 7-9)
  2. Varsinaiset valinnaiset aineet (2  vvt vuosiluokille 1-6 ja 7  vvt vuosiluokille 7-9)

1. Taito-ja taideaineiden valinnaiset tunnit ovat ko. oppiaineiden yhteistä (pakollista) oppimäärää, ja myös arvioidaan osana ko. oppiaineita.  Siinäkin tapauksessa, että  opetuksen järjestäjä on päättänyt antaa taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista tarjotuista opinnoista osan tai kaikki oppilaalle valittaviksi, ne arvioidaan osana ko. oppiaineita, eli niistä ei tule erillisiä merkintöjä todistuksiin. Tämä tarkoittaa päättöarvioinnin osalta sitä, että näistä tunneista tarjotut ja suoritetut opinnot ovat osa oppiaineen pakollista oppimäärää, ja päättöarviointi tehdään vasta näiden opintojen päätyttyä. Eli mikäli oppilas valitsee taide ja taitoaineiden valinnaisista tunneista esim. kotitaloutta 8. luokalle, tehdään päättöarviointi vasta tällöin 8. luokan päättyessä. 

2. Varsinaiset valinnaiset aineet  arvioidaan samojen periaatteiden mukaan kuin tähänkin saakka, eli 2 vuosiviikkotunnin kokonaisuus arvioidaan numerolla ja alle 2 vvt:n sanallisesti “hyväksytty” merkinnällä. Mikäli taide- ja taitoaineita tarjotaan tästä valinnaisaineiden kiintiöstä, arvioidaan ne em. periaattein (varsinaiset valinnaiset aineet). Eli arviointi riippuu siitä, kummasta tuntikiintiöstä tarjotuista valinnaisista on kyse.

http://www.oph.fi/ops2016/tiekartta/valinnaisuus_ja_arviointi

Valinnaisaineopas 2020 – 2021