Joutsenon koulu

1.-2.lk. Penttiläntie 4, 54100 Joutseno
3.-9.lk. Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra

Taitotalo, koulukatu 5, 55120 Imatra

Teknologiapainotteinen opetus

Ensi lukuvuonna 2021-2022 aloittavista 7.-luokkalaisista on tarkoituksena perustaa yksi opetusryhmä, joka jatkaa pilotointia teknologia- ja yrittäjyyskasvatukselle. Toivomuksena on, että ryhmään hakeutumisen syynä olisi ensisijaisesti oppilaan oma kiinnostus.  

Opetusta järjestetään ainerajat ylittävien monialaisten oppimiskokonaisuuksien kautta. Suunnitelmissa on tehdä yhteistyötä paikallisten yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Ryhmässä on tarkoituksena perehtyä erityisesti luonnontieteisiin ja teknologiaan. Työskentelytavoissa korostuu tiimityöskentely. 

Perustettavan opetusryhmän oppilaalla toinen pitkä valinnaisaine 8.-9-luokilla on käsityö. A2-kielen opiskelu ei ole este ryhmään hakemiseen.

Teknoluokan kotisivut

Hakeminen luokalle:

  • Hakeminen 18.1.-1.2.
  • Hakulomake lähetetään wilmaviestillä 6.luokkalaisten huoltajille
  • Luokalle pääsystä tiedotetaan huoltajia 12.2.

Lisätietoja opettajilta: (etunimi.sukunimi@edu.lappeenranta.fi).

  • Villeveikko Tuikkanen, käsityö (tekninen)
  • Mikko Peltola, matematiikka, fysiikka, kemia
  • Katri Urhonen; historia ja yhteiskuntaoppi
  • Birgitta Ovaska, biologia ja maantieto, terveystieto
  • Satu Harjunen, erityisopettaja, tiimivalmentaja